الو... بله ....

تلفن خونمون زنگ خورد برداشتم بجا اینکه بگم الو بله
گفتم بلو اله !طرف هم قاطی کرد گفت سلو الام

/ 6 نظر / 5 بازدید
...

خواســــــتم بگویــــــــــم که کیستـــــــم ... دیـــدم نگفتن بهتر اســــــــت ! چه ســــــود آن کــــــه نمی ماند همان بهتـــــــــر که نشناسد مرا...! آن کــــــــس که می مانــــــــــد خود خواهد شــــــــــناخت ...!

هامان

[نیشخند]

ذکریا

خوب در و تخته با هم جور شدین[نیشخند]

اراسته

جالب بود[قهقهه]

بغل دستی

مزخرف بود. راستی،من این دوست شما رو پیدا نکردما!!!!!!!!