شوخی میکنی ؟!

بابام : میخوام این ترم معدلت ۱۸ بشه !

من : باشه ! من این ترم معدلم ۲۰ میشه !

 بابام : شوخی میکنی… !؟ 

من : خودت سر شوخی رو باز کردی :|

/ 13 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
NafAs

می دونید چرا پسرا از دخترا بدشون میاد ؟! . . . چون چشم دیدن بهتر از خودشونو ندارن !!

alirezatnr

خخخخخخخخخ آپ هستم!! ممنون میشم بیاین و نظر بدین!![لبخند]

فریما

عالیییییییییییییییییییییییییییییی

NafAs

چنــב وقتـیــ ـωـت ؛ هــر چـهـ مـیــ گرבمـــ هیــچ حرفـیــ بهـتــر از ωــکـــوتــــ پـیـــבا نـِمـیــکـنمــــ, نـگـآهـــمـــــ امٌـــآ . . . ! گــاهـیــ حــرفــــ مـیــ زنـــב؛ گـاهــیــ ؋ـریــآב مـیــ کشـــב؛ و مـن همیشـهـ بـهـ בنـبـالـــ کــωــیـــ مـیــ گــرבمـــ؛ کـهـ بفهـمــــב! این نگــآهــ خـ ωـتـهـ ؛ چـهـ مـیــ خـوآهــב بـگــویـــــב ...!

امیررضا

[خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده]

السا

واییییییییییییی گفتی معدل داغ دلمو تازه کردی!![گریه][عصبانی][دلشکسته][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی]