ما کجایم و اونا کجا

تو خارج حتی گداهاشونم خارجی حرف میزنن..... :|


 ما کجائیم و اونا کجا.... 

/ 9 نظر / 4 بازدید
ذکریا

اگر قبل از آمدن کسی خوشبخت بوده اید بعد از رفتنش هم می توانید خوشبخت باشید ایام به کام[گل]

brave

[نیشخند][نیشخند]

alitnr

واقعا ما کجاییم؟؟

ذکریا

شادی را هدیه کن ..... حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند عشق بورز ..... حتی به آنها که دلت را شکستند دعا کن ..... حتی برای آنها که نفرینت کردند بهار شو و بخند ..... که خدا هنوز آن بالا با ماست ایام به کام[گل]

ذکریا

روزهای خوب در انتهای جاده منتظر شما هستند از حرکت باز نایستید ایام به کام[گل]

آزیتا

[خنده]

فرناز

راست میگه عکسات باز نمیشه ساجی خانوم