بنده خدا دلش گرفته

  شده دلت بگیره سرت را جایی نباشه که بگذاری ؟!
  شده کسی نباشه کنارت که باهاش درد دل کنی ؟!
خدایا همیشه یار دل های تنها باش و تنهاشون نگذار
 
 
/ 4 نظر / 4 بازدید
ذکریا

ز اسماعیل جان تا نگذری مانند ابراهیم به کعبه رفتنت تنها نماید شاد شیطان را کسی کو روز قربان، غیر خود را می کند قربان نفهمیده است هرگز معنی و مفهوم قربان را روزگارتون به زيباي گلستان ابراهيم وپاكي چشمه زمزم.عيدتان مبارك [گل]

M

سلام عید را بهانه کنیم تا به همه کسانی که دوستشان داریم سلامی بکنیم ، نام شما در اندیشه و مهرتان در قلب ماست . . . عید قربان بر شما مبارک - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - من جز يك چيز، چيز ديگري نمي دانم و آن اين است كه هيچ نمي دانم.((سقراط)) مطالعه، يگانه راهي است براي آشنايي و گفتگو با بزرگان روزگار كه قرن ها پيش در دنيا به سر برده و اكنون در زير خاك منزل دارند.((دكارت))

السا

عزیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم بچه عاشق شد از دست رف[نیشخند]

السا

عزیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم بچه عاشق شد از دست رف[نیشخند]