/ 3 نظر / 5 بازدید
ذکریا

بچه داری ازین بهتر دیگه نمیشه[نیشخند][قهقهه]

السا

آره عزیزم بلدن منتهااگه اون بچه زنده بمونه!خخخخ راستی سلام من تازه به وبت اومدم باهاله[خنده]