/ 4 نظر / 2 بازدید
alirezatnr

سلام!! عیدتون مبارک!! ممنون سرزدین!! ولی دیگه دیربه دیر نیاینا!![لبخند]

سایه

عید تو هم مبارک.اپم بیا

ذکریا

اسرار درونی یک فیل دهان کوچکش به ما میگوید که کمتر صحبت کنیم وبیشتر گوش دهیم . گوشهای بزرگ او مارا بر می انگیزد که با صبر و شکیبایی به عقاید ونظرات جدید دیگران گوش فرا دهیم . چشمان باریکش به تمرکز دقیق وعمیق او اشاره دارد تمرکزی که برای دقیق وسریع انجام دادن وظایفی که به عهده اش هست ضروری است بینی بلند وبزرگش به ما میگوید که اطرافیان را با دقت جستجو کنید تا بیشتر یاد بگیرید ایام به کام[گل] سلام قالب نو مبارک

مریمی

كـــِنار مــے نشینم . . . آرام میـــــــگیرم . . . و یــَواش یـــَواش خودم را مــحــو میكنــم . . . از ذِهــטּ تو . . . از ذِهــטּ خودم . . . اما تــو بـگو . . . با دِلـَــــم . . . با دِلــــَت . . . . چـــِه كـُنم ؟؟