/ 6 نظر / 5 بازدید
ذکریا

نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروزت فردا هم هست ایام به کام[گل] کلیپشو دارم و حسابی بهش خندیدم

بغل دستی

بیا . اینم برای این که دلخورنباشی.[چشمک]

بغل دستی

کوفت[ناراحت]

خواهر بغل دستی

خیلی منگله[خرخون][گل]

بغل دستی

بله دیگه. خانواده ی بغل دستی دیگه.[مغرور]

پری

عزیزممممممممممممممممم چقدر باحالن [خنده]