آموزش خواندن نسخه پزشکان

چگونه نسخه پزشک را بخوانیم ؟

حتما شما هم این مشکل را داشتید ما می توانیم مشکل شما را حل کنیم به تصویر زیر خوب دقت کنید.......

/ 5 نظر / 56 بازدید
نانو

چه سخته نسخه خوندن

محمد

جالب بو

ب

چش نخوری یه وقت؟[تعجب]

ع

G