ماشین مامان بزرگم


 آقا ماشینه مامان بزرگمو دزد برد, فرداش برگردوندن و یه نامه توش گذاشتن که ما توبه کردیم و مارو حلال کن یه بیلیط مشهدم گذاشته بودن تو ماشین. آقا مامان بزرگم رفت مشهد اومد دید خونشو خالی کردنخنده

 

/ 5 نظر / 3 بازدید
shabnam

یلدات مبارک عزیزم[گل]

مریم

خخخخخخخخخخ یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت یلدایتان مبارک.