کدوم سوال بیشتر تو خونتون رایجه ؟؟

کدوم سوال بیشتر تو خونتون رایجه ؟؟
۱ : این تلویزیونِ بی صاحاب واسه کی روشنه ؟
۲ : چی از جونِ این یخچال بدبخت میخوای ؟
۳ : کی لامپ دستشویی رو روشن گذاشته ؟
۴ : کی دمپایی دستشویی رو خیس کرده ؟
۵ : این موقع شب با کی حرف میزنی ؟
۶ : چشمات درنیومد پای این کامپیوترِ کوفتی ؟
۷ : کی غذای منو خورده ؟
۸ : کی جورابای منو ورداشته ؟
۹ : تا این موقع شب کدوم گوری بودی ؟
۱۰ : تو اونجا چه غلطی میکردی ؟
۱۱ : باز چه مرگته تو ؟

/ 3 نظر / 42 بازدید
faeze

تو خونه ی ما از بین اینا فقط 3 رایجه!!! + مرسی که سر زدی

nastaran

پیشانی ام چسبیدن به پیراهنت را میخواهد... وچشم هایم خیس کردن پیراهنت را... عجب بغض پر توقعی دارم من امروز!

السا

.2.6.خیییلی دخمل خوبیم نهههههههه[نیشخند]